Månedlige arkiver: januar 2011

Ekspedisjonsrommet på Grindvoll stasjon

Ekspedisjonsrommet på Grindvoll stasjon er 16 kvadratmeter stort. Her var det billettluke, kontorpult, posthyller og et hvelv.

Her ser vi et bilde av stasjonsmesteren og en til.

Her har vi et bilde fra ekspedisjonsrommet på Grindvoll - vi ser stasjonsmester Rogne.

Dette er det eneste bildet jeg har av stasjonsmester Rogne på Grindvoll.