Grindvoll stasjon planlegges

Som en del av Bergensbanen ble Roa-Hønefosslinjen vedtatt av stortinget i 1898. Egentlig ville en ha en Ringeriksbane direkte fra Hønefoss til Oslo, men for å spare penger ble det altså besluttet at veien til Oslo skulle gå via Gjøvikbanen.

Det fantes flere forslag til traseer mellom Hønefoss og Roa. Fra Hønefoss til Jevnaker var valget ganske greit; banen skulle gå via Viul til Jevnaker. Fra Jevnaker mot Roa var det bl.a. forslag om en linje via Storetjern, men valget falt på en trase lenger nord om Vassjø. Hvis alternativet om Storetjern hadde blitt valgt hadde vi altså hatt en Storetjern stasjon, ikke Grindvoll!

I de fleste papirer som omhandler planlegging av Grindvoll er stasjonen benevnt med Vassjø stasjon. Navnet ble senere endret til Grindvoll etter påtrykk fra Lunner kommune, som mente at navnet Vassjø knyttet stasjonen til Jevnaker kommune, ikke Lunner.

Paul Armin Due – sønnen til Paul Due

Arkitekt P. A. Due utarbeidet forslag til tegning for Vassjø stasjon sammen med Veme stasjon. Første runde ble det «grovtegnet» – disse tegningene er datert mai 1909. Bygningen ble utformet i Jugendstil, som de fleste andre bygninger på Bergensbanen. Den er av den såkalte «Flikeid»-typen, som har navnet etter Flikkeid stasjon på Flekkefjordbanen, der denne varianten først ble oppført. For Grindvoll gikk Due imidlertid vekk fra valmet tak – den fikk heller «spisst» møne med pynt istedet. Bygningen ble ellers utstyrt med ekspedisjonsrom, venterom, arkivrom, godsrom, to soveværelser, stue og kjøkken.

Senere på året ble det laget «fintegninger» av stasjonen der enkelte detaljer ble justert. Bl.a. ble antall sprosser på et par vinduer redusert.

Byggingen av stasjonen skulle startes på våren 1909, slik at den kunne være representabel til åpningen av Bergensbanen 27. november 1909.

Kilder: Arkivmateriale fra Bergensbanens 6. avd. Østenfjells, Riksarkivet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *