Månedlige arkiver: juni 2010

Haugastøl stasjon

Haugastøl stasjon fikk en vakker stasjonsbygning med første etasje oppført i gråstein. Bildet under viser stasjonen i juni 2001.

Haugastøl stasjon i juni 2001. En bra bevart bygning, selv om viduene ikke er opprinnelige.

I tillegg ble det vedtatt å bygge en fjellstue på Haugastøl. Fjellstuen fikk samme stil som flere av stasjonsbygningene på Bergensbanen, en kan tydelig kjenne igjen mønemotivet som også ble brukt på Grindvoll stasjon. Bildet under viser den nye fjellstuen i 1909 og er tatt av Anders B. Wilse.

Haugastøl fjellstue i 1909

Haugastøl fjellstue i 1909

Under krigen skjedde det et uhell i fjellstuen. Stuen var okkupert av tyskerne, og av ukjent årsak begynte det å brenne i huset i 1943. Bygningen stod ikke til å redde og brant ned til grunnen. Haugastøl mistet dermed en flott bygning fra Bergensbanens barndom.

I dag står kun stasjonsbygningen tilbake av de to. Stasjonen er forøvrig bra bevart, selv om de nye vinduene og oppløftet mot sporene ikke er helt i tråd med de opprinnelige tegningene.

Arkitektur for Grindvoll stasjon

Hvorfor ser Grindvoll stasjon ut som den gjør? Denne siden forteller en del om bakgrunnen.

Jernbanestasjoner skulle generelt se flotte ut. Jernbanen hadde høy status, og bygningene skulle være et uttrykk for nettopp det. De store bystasjonene skulle ha monumentale fasader, spesielt på den siden som vendte mot byen. Dette kan sees f.eks. på østbanestasjonen og vestbanestasjonen i Oslo.

Selv om dette prinsippet i hovedtrekk gjaldt for de større bystasjonene kunne også småstasjonene på landet bli ganske påkostet. Grindvoll er ett av mange eksempler på dette.

Les videre